Poznaj naszą ofertę

POMIARY GEODEZYJNE

Pomiary wysokościowe, pomiary sytuacyjno – wysokościowe, pomiary sytuacyjne

Pomiarami geodezyjnymi nazywa się zespół czynności, których celem jest tyczenie planowanych obiektów takich jak budynki, sieci uzbrojenia terenu i innych tego rodzaju inwestycji. Dzięki pomiarom geodezyjnym posadowić w terenie obiekty zgodnie z planem inwestycji lub zagospodarowania terenu.

SPORZĄDZANIE
MAP

Mapy do celów projektowych, mapy jednostkowe, mapy inwentaryzacyjne, mapy multimedialne

Nie musisz wiedzieć jakiego rodzaju mapy geodezyjnej potrzebujesz. Wystarczy, że poinformujesz nas na jakim etapie załatwiania spraw związanych z inwestycją, nieruchomością jesteś, a my poinformujemy Cię jaki rodzaj mapy należy sporządzić.

PODZIAŁY
NIERUCHOMOŚCI

Podziały nieruchomości na działki, wydzielanie dróg

Podziały nieruchomości to inaczej wydzielenie z nieruchomości części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. Jest to podział prawny (cywilny).

 • kompleksowa obsługa inwestycji
 • pomiary realizacyjne
 • odbiory geodezyjne budynków
 • odbiory geodezyjne obiektów
 • sporządzanie dokumentacji geodezyjnych
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • aktualizacje map zasadniczych
 • mapy podziałowe
 • mapy do celów prawnych
 • mapy do celów projektowych
 • mapy inwentaryzacyjne
 • podziały nieruchomości
 • podziały działek
 • projekty podziałów
 • wyznaczenia granic
 • wznowienia znaków granicznych

Nasze realizacje

Obwodnica Elbląga

Przebudowa DK 7 odcinek Jazowa – Elbląg , km 68+244,15 do km 82+315, długość 14 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o

Okres realizacji: od VIII 2005r. do VII 2007r.

Budowa drogi krajowej S7

Elbląg-Olsztynek etap I, Elbląg-Kalsk, długość 14 km wraz z budową drogi od ul.Źuławskiej do ul. Nizinnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 oraz rozbudowa węzła drogowego Raczki.

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A.

Okres realizacji: od X 2008r. do VI 2011r.

Filharmonia Warmińsko- Mazurska

Budowa nowej siedziby Warmińsko- Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego.

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A

Okres realizacji: od VIII 2009r. do X 2010r.

Droga ekspresowa nr. 7

Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek-Nidzica (km 175+800 do 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)”;

Odcinek – 36 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkie obiekty mostowe , wszystkie branże na całym odcinku część drogowa dla firmy Sando , bez odcinka drogi budowanej przez firmę Wakoz.

Nazwa wykonawcy: SANDO BUDOWNICTWO Sp. z o.o. oraz ENERGOPOL SZCZECIN S.A.

Okres realizacji: od V 2010r. do III 2013r.

Obwodnica Ełk

Budowa obwodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65″; Długość – 5 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania bez obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: MIRBUD S.A.

Okres realizacji: od XII 2010r. do VII 2012r.

Droga ekspresowa S8

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy-węzeł Wrocław (A1) – odcinek 8 – od km 183+350,00 do km 202+700,00″; długość – 19 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od IX 2011r. do I 2014r.

Linia tramwajowa Olsztyn

Budowa linii tramwajowej w Olsztynie.

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: FCC CONSTRUCTION

Okres realizacji: od VIII 2012r. do IX 2013r.

Droga krajowa nr. 16

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 16 w m. Rapaty. długość – 1,5 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG

Okres realizacji: od VII 2012r. do V 2013r.

Droga ekspresowa S8

Budowa dróg ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy-węzeł Wrocław (A1) – odcinek 4 (węzeł Złoczew-węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) – od km 120+961,3 do km 140+552,05, długość – 19 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania bez obsługi budowy obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o

Okres realizacji: od XII 2011r. do IX 2014r

LCS Malbork

Budowa LCS Malbork – Modernizacja linii kolejowej 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700, długość – 51 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy obiektów mostowych na całym odcinku.

Nazwa wykonawcy: INTERCOR Sp. z o.o

Okres realizacji: od VIII 2011r. do V 2015r.

DW 650

Rozbudowa DW 650 Srokowo-Węgorzewo, długość – 16 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: PORR (Polska) S.A

Okres realizacji: od II 2013r. do III 2015r.

Kompleks sportowy w Olsztynie

Budowa całorocznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Krzywym w Olsztynie

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: N.D.I  S.A Sopot

Okres realizacji: od III 2013r. do VI 2015r.

Droga ekspresowa S5

Budowa drogi ekspresowej S5 na owa drogi ekspresowej S5 na odcinku: Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (Obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy”, długość – 40 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od I 2014r. do XII 2014r.

Autostrada A1

Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000” długość -15 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od II 2014r. do VIII 2015r.

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Budowa pola wzlotów wraz z wartownią oraz opracowanie projektu i budowa naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME, na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. : „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007 – 2013

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od VII 2014r. do VIII 2015r.

Trasa S5

Projekt i budowa trasy S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Wrocław Północ (połączenie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8) –

Zadanie 1 długość – 15 km

Zadanie 2 długość – 15 km

 Zadanie 3 długość – 20 km

Zakres:

Pełnienie Nadzoru nad Robotami Geodezyjnymi podczas realizacji Projektu

Zadanie 1,2,3

Nazwa wykonawcy:SGS Polska Sp. z o.o.  oraz  ECMG GmbH

Okres realizacji: od X 2014r. do chwili obecnej

Droga ekspresowa S51

Budowa Drogi Ekspresowej

S 51 na trasie Olsztyn – Olsztynek” – długość ok – 15 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: ENERGOPOL SZCZECIN S.A.

Okres realizacji: od III 2015r. do chwili obecnej.

Droga S7, S51, S10

Kompleksowa obsługa geodezyjna robót mostowych zadania: „Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Obwodnica Nidzicy  –  od  węzła  Nidzica  –  Północ  (z  węzłem)  do węzła Nidzica – Południe (z węzłem) – długości – 9 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE sp. z o.o.

Okres realizacji: od III 2015r. do VII 2017r.

Droga ekspresowa S7, S51, S10

Kompleksowa obsługa geodezyjna robót mostowych zadania: „Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie 2 – od węzła Nidzica – Południe (bez węzła) do msc. Napierki – długość – 14 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o

Okres realizacji: od III 2015r. do VII 2017r.

Droga S7

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 Rychnowo – Olsztynek ( pododcinek C2 ) – długość – 11 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o

Okres realizacji: od V 2015r. do I 2019r.

DW 527

Obsługa geodezyjna budowy DW 527 Kwietniewo – Rychliki ( od km 9+500 do km 14+500) – długość – 15 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: Drogomex  Sp. z o.o.

Okres realizacji: od VII 2015r. do IV 2016r

Strefa przemysłowa

Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Przemysłowej – Podstrefa Chorzele 1 ( etap I)

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Export – Pribex Sp. z o.o.

Okres realizacji: od VIII 2015r. do I 2016r.

Obwodnica Wałcz

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 – długość ok-18 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania bez obsługi budowy obiektów mostowych.

Nazwa wykonawcy: ENERGOPOL SZCZECIN S.A.

Okres realizacji: od IV 2016r. do chwili obecnej.

Droga S17

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości  12,227 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od XII 2016r. do III 2018r.

Droga ekspresowa S17

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: BUDIMEX S.A

Okres realizacji: od XII 2016r. do VIII 2017r.

Droga ekspresowa S-61

Projekt i budowa drogi ekspresowej  S- 61 Ostrów Mazowiecka-  obw. Augustowa, odcinek: obwodnica Szczuczyna, II jezdnia

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: POLAQUA Sp. z o.o.

Okres realizacji: od X 2018r. do chwili obecnej.

Obwodnica południowa Warszawy

Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 –odcinek: Tarczyn – obwodnica Grójca – długość  7,9 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: Mota-Engil Central Europe S.A.

Okres realizacji: od XII 2018r. do chwili obecnej.

Droga ekspresowa S-61

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła) – długość  17 km

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania

Zadanie 1,2,3

Nazwa wykonawcy: POLAQUA Sp. z o.o.

Okres realizacji: od XII 2018r. do chwili obecnej.

Droga wojewódzka nr. 690

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Ostrożany

Zakres:

Kompleksowa obsługa geodezyjna całości zadania.

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o

UNIBEP S.A.

Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

Okres realizacji: od XII 2018r. do chwili obecnej.