„Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica

Kompleksowa obsługa geodezyjna robót mostowych zadania: „Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie 2 – od węzła Nidzica – Południe (bez węzła) do msc. Napierki – długość – 14 km

Kompleksowa obsługa geodezyjna obiektów mostowych.

Data

20 marca 2015

Generalny wykonawca

STRABAG Sp. z.o.o.

Kategoria

DROGI